KONFERENCJA NAUKOWA

PsychoScience

Warszawska Konferencja Nowości Psychologicznych


PsychoScience


to odpowiedź na potrzebę stworzenia przestrzeni dla rozwoju naukowego osób będących zarówno na samym początku kariery naukowej jak i doświadczonych naukowców . Konferencja pozwoli badaczom zaprezentować wyniki ich dotychczasowej pracy – szerszemu gronu odbiorców.

Zależy nam na tym, by prezentowane treści obejmowały całą dziedzinę psychologii, a tematy dotyczyły różnych zagadnień z jej zakresu. Cechą wspólną prezentacji powinna być ich aktualność, chcemy bowiem skupić się na wynikach badań, które przygotowywane były w ciągu ostatnich dwóch lat.

Konferencja odbędzie się:

2020
 

Wskazówki dla autorów

Układ artykułu:

 • strona tytułowa, w której ma być Imię i Nazwisko autora oraz jego afiliacja (nazwa uczelni wyższej)
 • tytuł rozdziału
 • wprowadzenie (które będzie zawierało cel artykułu)
 • metodologia
 • wyniki
 • dyskusja
 • wnioski
 • bibliografia
 • streszczenie do 250 słów w języku polskim i angielskim
 • słowa kluczowe

Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów dla autorów

 • plik tekstowy w formacie *.doc, .docx,
 • tekst do publikacji powinny być dostarczane w jednym pliku (w przypadku, gdy tekst zawiera wiele wykresów wymagany jest plik w formacie PDF – jako wzorzec kontrolny),
 • font (czcionka) wielkości 12 punktów, krój Times New Roman,
 • bez dzielenia wyrazów (zarówno automatycznego, jak i ręcznego),
 • interlinia 1,5 wiersza,
 • marginesy standardowe, ok. 2,5 cm z każdej strony,
 • wyróżnienia w tekście mogą pojawiać się w formie pogrubienia lub italika, nie stosujemy podkreślenia,
 • tekst powinien być przygotowany zgodnie z wymogami stylu APA
 

Formularz zgłoszeniowy


ustneposterowe

polskiangielski


(Pamiętaj by znalazły się w nim następujące pozycje:
autorzy, afiliacja, tytuł wystąpienia, słowa kluczowe.)

Plik tylko w formacie doc, txt lub pdf, nie może przekraczać wielkości 5MB

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rejestracji uczestników konferencji naukowej organizowanej przez AEH, pt. PsychoScience – Warszawska Konferencja Nowości Psychologicznych. Informacja o tym jak przetwarzamy Państwa dane oraz jak mogą Państwo skorzystać ze swoich praw, w tym zakresie, znajduje się w załączonej

klauzuli informacyjnej.

Organizator konferencji

 

Komitet organizacyjny


Sekretarz konferencji:


Rada naukowa


Miejsce konferencji

 
 
KONFERENCJA NAUKOWA

PsychoScience

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
w Warszawie
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa

psychoscience@vizja.pl
www.psychoscience.vizja.pl

Archiwum

Konferencja Psychoscience 2018

Program konferencji do pobrania

Konferencja Psychoscience 2019

Program konferencji do pobrania

Konferencja Psychoscience 2019

Book of abstracts do pobrania